PAPER FORMAT

AUTORII VOR RESPECTA URMĂTOARELE REGULI GENERALE PENTRU FORMATUL LUCRĂRILOR:

 • Titlu: va fi prezentat atât în limba română cât şi în limba engleză
 • Autori: va fi indicat atât autorul student al lucrării, cât şi cadrul didactic coordonator al lucrării
 • Rezumatul lucrării: va fi prezentat în limba engleză
 • Cuvinte cheie: semnificative pentru conţinutul articolului, în limba engleză
 • Limba de redactare: Articolul va fi redactat în limba română sau limba engleză, conform instrucţiunilor din template-ul ataşat
 • Bibliografie: va fi indicată conform instrucţiunilor din template-ul ataşat
 • Adresa de corespondenţă pentru autori: va fi indicată conform instrucţiunilor din template-ul ataşat

Formatul lucrării îl găsiți aici –  .DOC.

Formatul rezumatului îl găsiți aici –.DOC.

Formatul prezentării îl găsiți aici – .PPT.

 

AUTHORS FOLLOWING THE NEXT GENERAL RULES FOR PAPER TEMPLATE:

 • Title: will be presented both in Romanian and in English
 • Authors: will be indicated both the student author and teacher coordinator of the paper
 • Paper abstract: will be presented in English
 • Key words: significant few words for the article content, in English
 • Language: Paper will be written in Romanian or English, as described in the attached template
 • References: will be indicated as described in the attached template
 • Authors correspondence address: will be indicated as described in the attached template

Paper template here–  .DOC.

Abstract format here –.DOC.

Presentation format here – .PPT.

RO Participanţii sunt rugaţi să transmită formularul de înregistrare, avizul coordonatorului științific și declarația pe propria răspundere până pe data de 07 mai 2021, rezumatul lucrării (în limba engleză) până pe data de 14 mai 2021, iar lucrarea în extenso (în limba română), până pe data de 21 mai 2021.

Acestea se vor transmite după cum urmează:

 • pentru elevi:

Ş.l. dr. ing. Mirela COTRUMBĂ

e-mail: mirelacotrumba@yahoo.com

 • pentru studenți, masteranzi, doctoranzi din alte centre universitare:

Ș.l. ing. dr. Iuliana STĂNESCU

e-mail: imstanescu@yahoo.com

 • pentru studenți, masteranzi, doctoranzi din cadrul UOC:

Ş.l. dr. ing. Alexandru PINTILIE

e-mail: apintilie@yahoo.com

cu subiectul: TJ-2020

EN Participants are asked to submit the registration form, the opinion of the scientific coordinator and the statement on their own responsibility until May 7, 2021, the abstract of the paper (in English) until May 14, 2021, and the paper in extenso (in Romanian, in the model on conference site), until May 21, 2021.

These will be transmitted as follows:

 • pupils (pre-university Education Institutions):

Ş.l. dr. ing. Mirela COTRUMBĂ

e-mail: mirelacotrumba@yahoo.com

 • the PhD, Master students and the students from other Universities:

Ș.l. ing. dr. Iuliana STĂNESCU

e-mail: imstanescu@yahoo.com

 • the PhD, Master students and the students from UOC:

Ş.l. dr. ing. Alexandru PINTILIE

e-mail: apintilie@yahoo.com

with subject : TJ-2020

 

 

 
 
 
 
Site creat si administrat de Gabriel Voicu - gabrielvoicu@univ-ovidius.ro