PAPER FORMAT

RO Participanţii sunt rugaţi să transmită formularul de înscriere până la data 05 Martie 2018, rezumatul lucrării (în limba engleză) până la data 12 Martie 2018, iar lucrarea în extenso (în limba română, în macheta de pe site-ul conferinței), în varianta Word 97 – 2003, până la data 19 Martie 2018.

Participanţii din instituţiile de învăţământ preuniversitar (elevii) vor trimite formularul de înscriere, rezumatul lucrării în limba engleză şi lucrările in extenso pe adresa mirelacotrumba@yahoo.com, doctoranzii, masteranzii şi studenţii din alte centre universitare pe adresa nadrag.alexandra@yahoo.com, studenții din cadrul UOC pe adresa apintilie@yahoo.com, iar doctoranzii şi masteranzii din cadrul UOC pe adresa mihaelagretimanea@gmail.com, cu subiectul: TJ-2019

EN Participants are asked to submit the form enrollment until 05 March 2018, abstract of the paper (in English) until March 12, 2018, and the work in extenso (in Romanian, in the model on conference site) in Word 97 – 2003, to date 19 March 2018.

The participants in the pre-university Education Institutions (students) will send the application form, the abstract of the paper in English and the extenso works at mirelacotrumba@yahoo.com, the PhD students, the Master students and the students from other Universities at nadrag.alexandra@yahoo.com, UOC students at apintilie@yahoo.com, and PhD students and master students from UOC at mihaelagretimanea@gmail.com, with subject : TJ-2019

 

AUTORII VOR RESPECTA URMĂTOARELE REGULI GENERALE PENTRU FORMATUL LUCRĂRILOR:

 • Titlu: va fi prezentat atât în limba română cât şi în limba engleză
 • Autori: va fi indicat atât autorul student al lucrării, cât şi cadrul didactic coordonator al lucrării
 • Rezumatul lucrării: va fi prezentat în limba engleză
 • Cuvinte cheie: semnificative pentru conţinutul articolului, în limba engleză
 • Limba de redactare: Articolul va fi redactat în limba română sau limba engleză, conform instrucţiunilor din template-ul ataşat
 • Bibliografie: va fi indicată conform instrucţiunilor din template-ul ataşat
 • Adresa de corespondenţă pentru autori: va fi indicată conform instrucţiunilor din template-ul ataşat

Formatul lucrării îl găsiți aici – .PDF.DOC.

Formatul rezumatului îl găsiți aici – .PDF.DOC.

 

AUTHORS FOLLOWING THE NEXT GENERAL RULES FOR PAPER TEMPLATE:

 • Title: will be presented both in Romanian and in English
 • Authors: will be indicated both the student author and teacher coordinator of the paper
 • Paper abstract: will be presented in English
 • Key words: significant few words for the article content, in English
 • Language: Paper will be written in Romanian or English, as described in the attached template
 • References: will be indicated as described in the attached template
 • Authors correspondence address: will be indicated as described in the attached template

Paper template here – .PDF.DOC.

Abstract format here – .PDF.DOC.

 
 
 
 
Site creat si administrat de Gabriel Voicu - gabrielvoicu@univ-ovidius.ro