PAPER FORMAT

RO Participanţii sunt rugaţi să transmită formularul de înscriere până la data 09 Martie 2020, rezumatul lucrării (în limba engleză) până la data 16 Martie 2020, iar lucrarea în extenso (în limba română, în macheta de pe site-ul conferinței), în varianta Word 97 – 2003, până la data 23 Martie 2020.

Trimiterea formularului de înscriere, rezumatului lucrării în limba engleză şi lucrările in extenso se vor transite, după cum urmează:

 • pentru elevi:

Ş.l. dr. ing. Mirela COTRUMBĂ, tel. 0723325503

e-mail: mirelacotrumba@yahoo.com

 • pentru studenți, masteranzi, doctoranzi din alte centre universitare:

Conf. univ. dr. ing. Greti-Mihaela MANEA, tel. 0724348346

e-mail: mihaelagretimanea@gmail.com

 • pentru studenți, masteranzi, doctoranzi din cadrul UOC:

Ş.l. dr. ing. Alexandru PINTILIE, tel. 0744505595

e-mail: apintilie@yahoo.com

cu subiectul: TJ-2020

EN Participants are asked to submit the form enrollment until 09 March 2020, abstract of the paper (in English) until March 16, 2020, and the work in extenso (in Romanian, in the model on conference site) in Word 97 – 2003, to date 23 March 2020.

The submission of the application form, the abstract of the paper in English and the paper in extenso will be transmitted, as follows:

 • pupils (pre-university Education Institutions):

Ş.l. dr. ing. Mirela COTRUMBĂ, tel. 0723325503

e-mail: mirelacotrumba@yahoo.com

 • the PhD, Master students and the students from other Universities:

Conf. univ. dr. ing. Greti-Mihaela MANEA, tel. 0724348346

e-mail: mihaelagretimanea@gmail.com

 • the PhD, Master students and the students from UOC:

Ş.l. dr. ing. Alexandru PINTILIE, tel. 0744505595

e-mail: apintilie@yahoo.com

with subject : TJ-2020

 

 

AUTORII VOR RESPECTA URMĂTOARELE REGULI GENERALE PENTRU FORMATUL LUCRĂRILOR:

 • Titlu: va fi prezentat atât în limba română cât şi în limba engleză
 • Autori: va fi indicat atât autorul student al lucrării, cât şi cadrul didactic coordonator al lucrării
 • Rezumatul lucrării: va fi prezentat în limba engleză
 • Cuvinte cheie: semnificative pentru conţinutul articolului, în limba engleză
 • Limba de redactare: Articolul va fi redactat în limba română sau limba engleză, conform instrucţiunilor din template-ul ataşat
 • Bibliografie: va fi indicată conform instrucţiunilor din template-ul ataşat
 • Adresa de corespondenţă pentru autori: va fi indicată conform instrucţiunilor din template-ul ataşat

Formatul lucrării îl găsiți aici –  .PDF.DOC.

Formatul rezumatului îl găsiți aici – .PDF.DOC.

 

AUTHORS FOLLOWING THE NEXT GENERAL RULES FOR PAPER TEMPLATE:

 • Title: will be presented both in Romanian and in English
 • Authors: will be indicated both the student author and teacher coordinator of the paper
 • Paper abstract: will be presented in English
 • Key words: significant few words for the article content, in English
 • Language: Paper will be written in Romanian or English, as described in the attached template
 • References: will be indicated as described in the attached template
 • Authors correspondence address: will be indicated as described in the attached template

Paper template here – .PDF.DOC.

Abstract format here –  .PDF.DOC.

 
 
 
 
Site creat si administrat de Gabriel Voicu - gabrielvoicu@univ-ovidius.ro