PAPER FORMAT

RO Transmiterea lucrărilor în formatul electronic recomandat: 19 Mai 2017
Participanţii din alte centre universitare şi instituţii de învăţământ preuniversitar vor trimite formularul de înscriere, rezumatul articolului şi lucrările în extenso pe adresa de e-mail mirelacotrumba@yahoo.com, iar participanţii din Universitatea „Ovidius” din Constanţa pe adresele de e-mail apintilie@yahoo.com (pentru studenţi) şi mgchitu@gmail.com (pentru masteranzi), cu subiectul: TJ-2017
EN Recommended deadline for paper submission in electronic format: May 19, 2017
Participants From Other Universities And Educational Institutions Will Send Pre-Registration Form, Article Summary and Full Papers by e-mail:mirelacotrumba@yahoo.com and Participants of “Ovidius” University of Constanta Via e-mail: apintilie@yahoo.com (for students) and mgchitu@gmail.com (for MSc. students), with the Subject: ”TJ-2017

 

AUTORII VOR RESPECTA URMĂTOARELE REGULI GENERALE PENTRU FORMATUL LUCRĂRILOR:

 • Titlu: va fi prezentat atât în limba română cât şi în limba engleză
 • Autori: va fi indicat atât autorul student al lucrării, cât şi cadrul didactic coordonator al lucrării
 • Rezumatul lucrării: va fi prezentat în limba engleză
 • Cuvinte cheie: semnificative pentru conţinutul articolului, în limba engleză
 • Limba de redactare: Articolul va fi redactat în limba română sau limba engleză, conform instrucţiunilor din template-ul ataşat
 • Bibliografie: va fi indicată conform instrucţiunilor din template-ul ataşat
 • Adresa de corespondenţă pentru autori: va fi indicată conform instrucţiunilor din template-ul ataşat

Formatul lucrării îl găsiți aici – .PDF.DOC.

 

AUTHORS FOLLOWING THE NEXT GENERAL RULES FOR PAPER TEMPLATE:

 • Title: will be presented both in Romanian and in English
 • Authors: will be indicated both the student author and teacher coordinator of the paper
 • Paper abstract: will be presented in English
 • Key words: significant few words for the article content, in English
 • Language: Paper will be written in Romanian or English, as described in the attached template
 • References: will be indicated as described in the attached template
 • Authors correspondence address: will be indicated as described in the attached template

Paper template here – .PDF.DOC.

 
 
 
 
Site creat si administrat de Gabriel Voicu - gabrielvoicu@univ-ovidius.ro