HOME

Untitled-1

Conferința Nationala A Studenților și Elevilor în Domeniul Științe Inginerești

TEHNONAV JUNIOR

promovează lucrări originale ale cursanţilor studiilor universitare de licenţă, în principal, dar şi de masterat, ale doctoranzilor şi tinerilor cercetători care-şi desfăşoară activitatea în domeniul ştiinţelor inginereşti, precum și ale elevilor interesați. Conferinţa încurajează cercetarea ştiinţifică ce contribuie la formarea profesională a viitorilor ingineri şi la lărgirea orizontului lor de cunoaştere.

TEHNONAV JUNIOR

îşi propune să devină un forum al dezbaterilor interdisciplinare inginereşti, atât la nivel teoretic cât şi practic, promovând topici relevante ale preocupărilor academice şi profesionale studenţeşti, atât în mediul universitar, cât şi în cel economico-industrial şi de afaceri. Conferinţa va deveni instrumentul unei largi şi rapide diseminări a rezultatelor cercetării ştiinţifice studenţeşti.

TEHNONAV JUNIOR

este o carte de vizită reprezentativă a studenţilor şi tinerilor cercetători ai Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa.

Engineering Sciences Students and Pupils National Conference

TEHNONAV JUNIOR

promote, mainly, the original works of the students of university bachelor, but also the master, PhD students and young researchers who work in science and engineering, as well as interested pupils. Conference encourages scientific research that contributes to the training of future engineers and to broaden their horizon of knowledge.

TEHNONAV JUNIOR

aims to is to become a forum for engineering interdisciplinary discussions, both theoretically and practically, and to promote relevant topics of for student academic and professional concerns, both in academia and in the economic and industrial field. The Conference will become the instrument of a broad and rapid dissemination of the student scientific researches.

TEHNONAV JUNIOR

is a representative card for students and young researchers of the Faculty of Maritime, Industrial and Mechanical Engineering, “Ovidius” University of Constanţa.

 
 
 
Site administrat de Universitatea Ovidius Constanta